firma

Om JJ Mekaniska

  • 1982 - startade Lars Arvidsson företaget Arvidssons Mekaniska. Då var verksamheten i huvudsak legotillverkning i hyrda lokaler. Sedan växte verksamheten med rulltillverkningen.
  • 1987 - byggdes första delen av lokalerna.
  • 1992 - gjordes en utbyggnad till nuvarande storlek.
  • 2005 - sålde Lars Arvidsson företaget till Jonny Josefsson, i samband
    med det byttes det namn på företaget till JJ Mekaniska AB.

Företaget drivs vidare med samma nisch. Kundanpassade transportrullar och legoarbeten.

Här finns vi

 
Hitta till oss
Hitta till oss - zoom
 

Jonny Josefsson