JJ Mekaniska AB

Om företaget

  • 1982 – startade Lars Arvidsson företaget Arvidssons Mekaniska. Då var verksamheten i huvudsak legotillverkning i hyrda lokaler. Sedan växte verksamheten med rulltillverkningen.
  • 1987 – byggdes första delen av lokalerna.
  • 1992 – gjordes en utbyggnad till nuvarande storlek.
  • 2005 – sålde Lars Arvidsson företaget till Jonny Josefsson, i samband
    med det byttes det namn på företaget till JJ Mekaniska AB.

Företaget tillverkar i huvudsak transportrullar, även tillverkning av kompletta transportbanor enligt kundens önskemål.

Vi erbjuder också plåt- och svetsarbeten, ytbehandling, monteringsarbeten. Bearbetning i konventionella maskiner
 
Jonny Josefsson - JJ Mekaniska AB